Financieel klankbord/adviseur

Financieel klankbord ondernemers

Certifin fungeert doorheen de volledige levenscyclus van uw KMO als een externe, onafhankelijke CFO waarbij een volledige financiële ondersteuning geboden wordt op maat van uw bedrijf. Als compleet neutrale, onafhankelijke partij kan Certifin voor u een meerwaarde betekenen als zowel financiële als strategische partner.

Bij de uitvoering van opdrachten werken wij nauw samen met de andere dienstverleners van de onderneming (accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, boekhouders, juristen, schatters, enz.). Indien opportuun kan Certifin aan de opdrachtgever zelf experten voorstellen indien tijdens het traject blijkt dat een specifieke inbreng vereist is om tot een snelle en optimale oplossing te komen.

Financiële partner

 • Ontwikkelen en implementeren
  • Rapportering/dashboard
  • Budgettering en forecasting
 • Kritische en neutrale second opinie van de (tussentijdse) bedrijfsresultaten
 • Doorlichting verzekeringsportefeuille
 • Opmaak overeenkomsten
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Managementovereenkomsten
 • Fiscale engineering
 • Consolidatie
 • Ondersteuning jaarafsluit
 • Begeleiding 
  • Bedrijfsfinanciering
  • Cash en treasury topics
 • Financieel-administratieve ondersteuning

Strategische partner

 • Optimalisatie
  • Administratieve organisatie
  • Werkkapitaalbeheer
  • Thesauriebeheer
 • Advies m.b.t. optimalisatie groeiplan
 • Analyse
  • SWOT analyse
  • Investeringsanalyse
  • Haalbaarheidsstudies
 • Operationele ondersteuning financieel management
 • Ondersteuning bij integratie na een overname
 • Integratie van bedrijfsstructuur
  • Fusie
  • Splitsing
 • Uitvoeren van cash en treasury quick scan
 • Opzetten van (inter)nationale cash pooling

Nood aan een externe CFO?