CERTIFIN is erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille.

kmo portefeuille

CERTIFIN is door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars kunnen van deze subsidiemaatregel gebruikmaken om de financiële kost van bepaalde adviezen te verkleinen.

Wat is de kmo-portefeuille?

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s subsidies krijgen voor opleidingen en advies.

Kleine ondernemingen kunnen 30% subsidie krijgen, middelgrote ondernemingen 20%. Er is sowieso een maximaal steunplafond van 7 500 euro per jaar. Eén van de voorwaarden is dat men hiervoor samenwerkt met een erkend dienstverlener.

CERTIFIN erkend dienstverlener

Om registratie te bekomen, gaat een onafhankelijk auditbureau na of de kandidaat-dienstverlener voldoet aan de 'kmop-norm', een aantal specifieke voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse overheid. Op basis van deze audit werd CERTIFIN voor 5 jaar erkend als dienstverlener. De erkenning loopt tot oktober 2023.

Gesubsidieerde dienstverlening

Niet alle adviezen komen in aanmerking voor een tussenkomst via de kmo-portefeuille. Er moeten ook strikte richtlijnen gevolgd worden voor de toekenning van de subsidies.

Komen in aanmerking:

 • Analyse, adviesverstrekking en opstellen implementatieplan inzake werking financiële en administratieve diensten;
 • Adviesraden;
 • Investeringsanalyse;
 • Management rapportage;
 • Waardering onderneming;
 • Advies omvorming rechtsvorm onderneming;
 • ...

Komen niet in aanmerking:

 • Uitvoeren implementatieplannen van het advies;
 • Adviezen van permanente of periodieke aard als externe CFO: belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, enz.;
 • Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming zoals een financiële controle, courante adviezen op vlak van boekhouding en fiscaliteit, enz.;

Indien u voor een bepaald advies gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, zal een overeenkomst opgemaakt worden. Daarin wordt duidelijk gespecificeerd wat in aanmerking komt.

Procedure

Het aanvragen van de subsidie verloopt als volgt:

 1. Afsluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CERTIFIN;
 2. De opdrachtgever dient een subsidieaanvraag in via www.kmo-portefeuille.be, ten laatste 14 dagen na de start van de advisering;
 3. Betaling van het eigen aandeel door de opdrachtgever aan Sodexo;
 4. De overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag;
 5. De opdrachtgever bevestigt de betaling via de website van de kmo-portefeuille na ontvangst van de factuur.

Meer informatie

Op www.kmo-portefeuille.be vindt u heel wat praktische informatie.