webheader6

Wie de tijd neemt om stil te staan, gaat sneller vooruit

Certifin treedt voor Medische Raden op als een ervaren, onafhankelijk en betrouwbaar financieel adviseur die hun financiële belangen maximaal verdedigd.

Certifin kan voor de Medische Raad een toegevoegde waarde betekenen door:   

 • Het vervullen van de rol van financiële toezichter/adviseur met betrekking tot de financiële informatie die aan de medische raad en/of de financiële commissie van een ziekenhuis wordt verstrekt door de directie. Dit houdt in dat de bekomen informatie vooraf wordt bekeken met het oog op het stellen van pertinente vragen tijdens de commissie zelf, dat de verstrekte cijfers in monitoringtabellen worden opgenomen zodat lange termijntendensen kunnen gevolgd worden, dat de financiële commissie zelf  wordt bijgewoond en dat na de financiële commissie verslag  wordt uitgebracht over de inhoud van de vergadering en een lijst wordt gemaakt van op te volgen punten.
 • Het negotiëren van financiële regelingen in samenspraak met de medische raad en de directie.
 •  Het uitvoeren van de nodige controles omtrent de correcte toepassing van de gemaakte financiële afspraken.
 • Het opvolgen van de financiële lange termijnplanning van het ziekenhuis onder de vorm van het bekijken van de budgetten van het ziekenhuis, het lange termijn financieel plan en in het bijzonder de berekeningen in het kader van het financieel lange termijnbeleid. Meer in het bijzonder worden hier alle afspraken bedoeld die de directie van het ziekenhuis maakt met de medische raad in het kader van mogelijke financiële tussenkomst van de geneesheren in financiële tekorten. Het doel van de opdracht is hier tweeërlei : enerzijds het meewerken aan het opstellen van de afspraken zodanig dat de parameters zo objectief mogelijk zijn en zo weinig mogelijk kunnen beïnvloed worden door wijzigingen van waarderingsregels of inschattingen van de directie, respectievelijk raad van bestuur van het ziekenhuis en anderzijds het preventief controleren of de parameters neigen naar bepaalde interventiedrempels, waarbij verhoogde afdrachten van de geneesheren worden verwacht. Dit laatste aspect van de opdracht moet er voor zorgen dat er voldoende tijd op voorhand onderhandeld kan worden door de medische raad met de directie om te zien welke maatregelen kunnen genomen worden om de financiële extra tussenkomst van de geneesheren te vermijden.
 • Het analyseren van de jaarlijkse Belfius MAHA studie die de financiële positie van de ziekenhuizen in België onderzoekt. Deze analyse moet toelaten de geneesheren op een eenvoudige manier toelichting te geven omtrent de prestaties van het ziekenhuis ten opzichte van de andere ziekenhuizen ( benchmarking ) en de financiële afdrachten van de geneesheren te plaatsen tegenover andere gelijkaardige ziekenhuizen.
 • Het verlenen van advies bij wijzigingen aan de financiële regelingen in het ziekenhuis en het uitvoeren van controleopdrachten indien de financiële regeling voorziet in de tussenkomst van een bedrijfsrevisor aangesteld door de medische raad.
 • Het adviseren, mee onderhandelen van regelingen inzake investerings- en/of solidariteitsfondsen en de aanwending van financiële reserves die het ziekenhuis zou willen opbouwen of hebben opgebouwd door middel van afdrachten van de geneesheren.
 • Nazicht van afrekeningen in het kader van reële kosten afrekeningen en uitvoeren van simulaties inzake effecten van reële kostenafrekeningen.

Referenties

 • PIC reno-decor
 • DEVtalk
 • Decola Nutraceutics
 • O'learys
 • Graphius
 • Trafiroad
 • Acropol
 • Hof Van Cleve
 • Dombrecht Distribution
 • Editex
 • JDK
 • Juri
 • Nopek
 • Verellen
 • De Colvenaere
 • Cochuyt-Desmet
 • o.i.l
 • PTM Group
 • Alkoko
 • Balls 'n Glory
 • Declercq-Verstichel
 • DRJ Building
 • Inbraakveilig
 • Lempan
 • Nido
 • Van landschoot
 • Labelmate
 • LDC Wood
 • Van Steenbrugge Advocaten
 • Helios
 • Addemar
 • De Cock
 • Isotrie
 • Dental Care Center
 • Advys
 • Era Wonen
 • Q chocolate
 • Primalof
 • Garage Devisch
 • Carry Flor
 • GEO Square
 • Zorgnet
 • Labo De Witte
 • Liliputiens
 • Houthandel Tavernier
 • Maenhout
 • Semiotics
 • Ardo
 • Aquarella
 • De Buf
 • Van Wauwe
 • LeChiffre
 • Antoreti
 • Remarkable
 • Bouton
 • Verbau
 • De Fruyt
 • Cralux
 • Revantage
 • Bier Central