Bij overname

De overname van een bedrijf roept heel wat vragen op en is geen sinecure

Tijdens de levenscyclus van een onderneming doen er zich ongetwijfeld kansen voor onder de vorm van potentiële overnames van concurrenten, sectorgenoten, toeleveranciers,… een mogelijke management Buy-Out of Buy-In een Owners Buy-Out, die u toelaten horizontaal of verticaal uw business model uit te rollen. Een onderneming die te koop aangeboden wordt ook effectief verwerven is een complex en soms langdurig proces waarbij zich verschillende vragen stellen voor de ondernemer.

In het kader van een strategie van integrale financiële begeleiding zal Certifin naast het actief zoeken naar mogelijke acquisitie-opportuniteiten ook het aankoopproces van A tot Z mee begeleiden. Certifin staat u met haar uitgebreide expertise bij doorheen alle stappen van de overname. Van de initiële strategische besprekingen tot bij de integratie van het overgenomen bedrijf heeft u een betrouwbare, discrete en ervaren partner aan uw zijde.

01
Voorbereiding
Voorbereidingsgesprek bedrijfsstrategie bepalen en vertalen.
02
Screening
Eerst screening en evaluatie van de overname target.
03
Waardebepaling
Opmaak van een waardebepaling
04
Opmaak bod
Voorbereiden van een overnamebod
05
Onderhalen
Onderhandelingen van de voorwaarden van de overname
06
Intentieverklaring
Begeleiding bij de opmaak van een intentieverklaring
07
Boekenonderzoek
Organisatie van de boekenonderzoek
08
Opmaak contracten
Opmaak van nodige documenten en overeenkomsten
09
Financiering
Opzetten van financieringsstructuur
10
Integratie
Post overname ondersteuning (samensmelten of opslorpen, synchroniseren, financieel en administratief integreren)

Hulp nodig bij je bedrijfsoverdracht?