Balls & Glory

Kennis delen om ze te krijgen

Wim Ballieu kreeg het ondernemerschap met de paplepel mee. Zijn ouders stonden al bekend om de kwaliteit van hun slagerij in Gent. “Ik wist al op mijn vier jaar dat ik slager wilde worden. Toen die opleiding was afgerond, groeide echter de ambitie om het vak verder te innoveren en zelf te gaan ondernemen. Ik ben dan mijn eigen zaak voor eventcatering begonnen. Intussen focus ik volledig op de uitbouw van Balls & Glory,” zegt Wim Ballieu. Met Balls & Glory heeft Wim Ballieu een precies plan voor ogen: met een eenvoudige kaart gebaseerd op gevulde gehaktballen met stoemp, wil hij een restaurantconcept uitbouwen dat schaalbaar is. “Het gaat ook om een pure Belgische gastronomie met enkele vernieuwende details. Die formule maakt het mogelijk om het concept in meerdere restaurants te implementeren. In een optimistische bui heb ik wel eens gezegd dat Balls & Glory vijftig restaurants zou openen. Daar zijn we dus nog niet. Maar intussen hebben we wel vijf vestigingen (Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas) en willen nog dit jaar een restaurant in Brussel openen. Het jaar daarna kunnen er nog twee bijkomen.”

Financiële mix

Balls & Glory heeft van bij het begin ingezet op een sterke financiële basis. “En ik geloof in een goede mix: bankleningen, de waarborgregeling van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), crowdlending (intussen al twee rondes via Winwinner en één via Look&Fin) én externekapitaalverschaffers. Sinds 2019 heeft Balls & Glory twee minderheidsaandeelhouders met Rudy De Kerpel en Jonas Dhaenens. Die twee vertegenwoordigen voor mij smart money: ze kopen inderdaad een stuk van de aandelen, maar ze brengen vooral kennis, ervaring en een groot netwerk met zich mee”, zegt Wim Ballieu. Op die manier moet Balls & Glory systematisch kunnen groeien tot een keten met restaurants in België én het buitenland. “Maar we doen dat dus langzaam maar zeker. Daarbij versterken we stelselmatig ons merk . We blijven voortdurend inspelen op de snel wijzigende trends in de lifestyle die een grote impact kunnen hebben op de aantrekkelijkheid van ons merk”, zegt Wim Ballieu.

Hij kijkt voortdurend uit naar mogelijke locaties voor bijkomende restaurants in de centrumsteden van België en in de omringende landen. Daarbij is het zaak om mogelijke overnames goed voor te bereiden. “Samen met Tom Govaerts van Certifin beoordelen we op die manier heel wat van de mogelijke investeringen. Hij berekent dan de kosten die we moeten doen, waaronder de waardering van het handelsfonds en de verbouwing volgens onze richtlijnen. Hij becijfert ook meteen de omzet die we kunnen verwachten. Met die cijfers in handen én het beschikbare kapitaal kan ik dan snel knopen doorhakken”, zegt Wim Ballieu. Tom Govaerts, vennoot van Certifin, treedt één dag per week op als de externe CFO voor Balls & Glory. “ Daarbij ligt de focus in de eerste plaats op een bespreking van de financiële resultaten. We verwerken wekelijks alle facturen zodat ik met een actueel rapport aan de bespreking kan beginnen. Naast de resultaten komen ook andere administratieve zaken ter sprake zoals verzekeringen, loonadministratie, IT enzoverder”, zegt Tom Govaerts.

“Kor tom, wij ontzorgen de zaakvoerder van de administratieve last zodat hij zich kan focussen op het ondernemerschap. Bijkomstig zorgt dit er voor dat de externe accountant vanuit fiscaal oogpunt een correct beeld kan schetsen en tijdig de nodige aangiftes kan indienen. Wij vervangen de externe accountant niet maar werken aanvullend vanuit bedrijfseconomisch perspectief”, zegt Tom Govaerts. Daarnaast zijn er veelvuldige telefonische contacten tussen Wim Ballieu en de mensen van Certifin. “Met Tom gaat het dan vooral om de zaken die we nog kunnen verbeteren aan onze manier van werken. Bijvoorbeeld over de manier waarop we de facturen verwerken met een verregaande digitalisering en een centralisering van de bestellingen bij een beperkt aantal bevoorrechte toeleveranciers. In het kader van de groei is het misschien ook nodig om de beheerssoftware, zoals de ERP, en andere processen ook te verbeteren. Tegelijk blijf ik wilde plannen uitbroeden. In wezen blijf ik een dromer en dan is het goed dat Tom Govaerts en Jan Moens de vertaling kunnen maken naar de concrete werkelijkheid,” zegt Wim Ballieu.

Geloof in het ecosysteem

“Balls & Glory is intussen een bekende naam, maar we blijven een zeer kleine organisatie met amper vier mensen in dienst. Voor een groot stuk van onze activiteiten rekenen we op andere bedrijven, de franchisenemers voor de restaurants, freelancers en zelfstandige medewerkers. Voor onze ingrediënten werken we bijvoorbeeld nauw samen met enkele lokale bedrijven in een korte keten. Nog uit mijn tijd als eventcateraar heb ik daarnaast veel contacten met CEO’s van grote bedrijven die mij spontaan strategisch advies en concrete tips geven. Zo heb ik veel slimme mensen ontmoet, die ik nooit voltijds in dienst kan nemen. Ik reken liever op een uitgebreid ecosysteem van freelancers die ik voor enkele uren of een dag kan inhuren. Daarbij vind ik het belangrijk dat die mensen ook ervaring hebben buiten mijn eigen sector. Zo kunnen ze mij de ‘externe blik’ bieden – hun eigen visie vanuit een individuele expertise – die heel erg nuttig kan zijn voor Balls & Glory. De financiële knowhow maakt daar ook deel van uit. Certifin heeft klanten in heel verschillende bedrijfstakken en dat komt altijd wel van pas,” zegt Wim Ballieu. Op die manier heeft Wim Ballieu zijn raad van bestuur intussen ook uitgebreid met externe bestuurders die advies geven. “En zelf ben ik ook bestuurder in andere bedrijven. Dat doet je echt de ogen openen. Men zegt wel eens dat je kennis moet delen om ze te kunnen krijgen. Ik ben rotsvast overtuigd van het belang van die slogan.”

“Andere ondernemers zeggen me dat net deze drempel de moeilijkste is: om van vijf naar tien filialen te gaan. Maar ik denk dat we er nu klaar voor zijn. Daarvoor hebben we samen met Jan Moens en Tom Govaerts van Certifin een business plan uitgewerkt met alle financiële details.”