Checkmade

De externe CFO als mentor

Een externe CFO is soms veel meer dan een financieel adviseur. Jeroen Dombrecht van Checkmade legt uit hoe Jan Moens van Certifin het familiebedrijf intussen al dertig jaar bijstaat en een positieve bijdrage levert op de kantelmomenten van het bedrijf én de familie. Checkmade is een specialist in de installatie en onderhoud van een efficiënte en veilige toegang voor personen, wagens en trucks. De onderneming is eigendom van de familie Dombrecht. “Het zijn mijn ouders die gestart zijn met een groothandel in beveiligingsmateriaal. Intussen voeren we daarnaast ook de installatie uit van alle hardware en software voor toegangsbeheer. Onze groep blijft stevig groeien en we hebben regelmatig nood aan een begeleiding op het vlak van organisatie en financiën. Daarvoor werken we nauw samen met Jan Moens van Certifin. Hij treedt voor ons op als een externe CFO”, zegt Jeroen Dombrecht, ceo van Checkmade.

Rapportering en strategisch advies

De broers Jeroen en Stijn Dombrecht zijn de eigenaars van dat bedrijf, de zusterondernemingen en de overkoepelende holdingstructuur. Daarin zitten intussen ook steeds meer participaties in externe bedrijven. Certifin helpt het bedrijf enerzijds met de maandelijkse rapportering en werkt nauw samen met de boekhoudster van het bedrijf die het dagelijkse beheer van facturen en betalingen op zich neemt. De officiële indiening van de Btw-aangiften en de jaarlijkse belastingverwerking gebeurt dan weer door een erkend accountantskantoor. Die regelmatige rapportering gaat hand in hand met overlegmomenten over strategische beslissingen voor het bedrijf. “Maar voor mij persoonlijk gaat de samenwerking verder dan dat. Jan Moens heeft elke stap in mijn ondernemerschap begeleid en in dat opzicht zie ik hem niet als een financieel adviseur, maar als een echte mentor die mij en mijn broer ondersteunt op het vlak van strategie, sales en HR. Tot slot heeft hij ook aandacht voor de gevoeligheden die spelen in een familiebedrijf. Ik kan die speciale band het best uitleggen aan de hand van enkele sleutelmomenten voor de onderneming.”

Gedeeltelijke verkoop

De vader van de broers Dombrecht is op jonge leeftijd onverwacht gestorven. Jeroen Dombrecht was toen 18 jaar, zijn broer pas 13. Jeroen besliste om toen meteen in het bedrijf te komen en zijn moeder bij te staan. “Op dat moment hebben we het eerste contact gehad met Jan Moens die als een rechterhand optrad tijdens die emotionele periode. Mijn moeder en ik beslisten om het bedrijf verder te zetten en daarvoor moesten we kunnen rekenen op de volledige inzet van de commercieel directeur. Die man had mijn ouders erg goed bijgestaan bij de verkoopactiviteiten van de groothandel. In overleg met Certifin hebben we toen een deel van de aandelen van de groothandel aan hem verkocht zodat hij kon participeren in de winst en mee genieten van de waardevermeerdering van het bedrijf. Dat is enerzijds een financiële regeling, maar de ingreep was vooral gericht op het behoud van een cruciale medewerker en het belonen van zijn motivatie,” zegt Jeroen Dombrecht. Na verloop van tijd heeft de familie die manager ook weer uitgekocht. Die regeling is opnieuw uitgewerkt in nauwe samenspraak met Jan Moens.

Oprichting Checkmade

Intussen was ook de jongere broer na zijn studies in het bedrijf gekomen. Dat hield meteen in dat drie gezinnen voor hun inkomen afhankelijk waren van de onderneming. Bijkomende groei was meer dan welkom. “In die periode zijn we dan met Checkmade gestart. Dat bedrijf biedt een specifieke dienstverlening voor de installatie van toegangssystemen voor bedrijven en organisaties. We hebben die service goed gekalibreerd om niet in het vaarwater te komen van de bestaande klanten van de groothandel. Om die dienst snel te kunnen opstarten en te laten groeien hebben we een aantal bedrijven overgenomen. Daarvoor kregen we weer advies op het vlak van waardebepaling, due diligence en contractbespreking. Ook heb ik Jan Moens vaak om raad gevraagd in verband de integratie van die nieuwe organisaties in onze eigen werking,” zegt Jeroen Dombrecht.

Participaties in andere bedrijven

De broers Dombrecht hebben intussen mooie zaken gedaan en willen hun kapitaal beschermen door een grotere spreiding van het risico. “Daarbij kopen we aandelen in bestaande bedrijven die actief zijn in andere sectoren, maar waarmee we toch een vorm van complementariteit kunnen realiseren. Hiervoor werken we samen met Certifin voor de analyse van de mogelijke doelbedrijven en de waardebepaling. Wanneer we dan investeren, helpt hij ons weer bij de onderhandelingen. Intussen hebben we al twee van die investeringen gerealiseerd en werken we aan een derde. We brengen al die initiatieven samen onder de koepel van een familieholding,” zegt Jeroen Dombrecht. Die nieuwe initiatieven vormen weer een andere vorm van zakendoen. “Tot dan betaalden we alles met de eigen middelen die we genereerden uit de winst van de onderneming. We rekenden slechts minimaal op de inbreng van de banken. Nu we meer optreden als investeerders gebruiken we wel systematisch ook leningen als hefboom. Doel is om altijd de operationele slagkracht van die bedrijven te versterken door het verhogen van het eigen vermogen,” zegt Jeroen Dombrecht.Deze nieuwe initiatieven zijn belangrijk voor de toekomst van de familie.

Familiecharter en raad van advies

Jeroen en Stijn hebben elk drie kinderen. Het is dus nodig om ook aan de opvolging te denken. “Daarvoor hebben we al jaren geleden een familiecharter opgesteld met onder andere de regels voor de manier waarop onze kinderen in het bedrijf kunnen komen. Zo moeten ze eerst ervaringen hebben opgedaan in een ander bedrijf. Die kwestie was bij ons al geregeld toen de kinderen nog niet aan de deur konden kloppen. We waren natuurlijk zelf gewaarschuwd: toen mijn vader stierf, was er niets geregeld. Dat wilden we kost wat kost vermijden.” De familiale holding heeft intussen ook een raad van advies waarin een aantal externe specialisten zetelen. “We zochten daarbij in de eerste plaats kennis en ervaring op terreinen waar we zelf minder sterk staan. Het gaat dan om personeelszaken, commerciële opportuniteiten en ook financiën. Jan Moens maakt deel uit van die raad van advies. Voor ons is het belangrijk om enerzijds raad te kunnen inwinnen, maar anderzijds toch ook om als familie onafhankelijk te kunnen beslissen. “In de meeste gevallen volgen we het advies, maar indien nodig gaan we onze eigen weg” zegt Jeroen Dombrecht.

“Maar voor mij persoonlijk gaat de samenwerking verder dan dat. Jan Moens heeft elke stap in mijn ondernemerschap begeleid en in dat opzicht zie ik hem niet als een financieel adviseur, maar als een echte mentor.”